Terminalglasögon

Om dina arbetsuppgifter innebär mer än en timmes arbete framför en datorskärm har du rätt till en synundersökning bekostad av din arbetsgivare. Om det dessutom visar sig att du behöver så kallade terminalglasögon eller arbetsglasögon för datorskärmen ska din chef betala dem också.


Risker med arbete framför datorskärm

Fler och fler utför idag sitt arbete framför datorskärmar på kontor eller i hemmet. Många timmar framför en datorskärm varje dag kan på olika sätt påverka arbetsmiljön och hälsan negativt.

Till exempel kan bildskärmsarbete leda till:

  • Muskelspänningar i nacke, skuldror och armar från dålig hållning eller synbesvär
  • Ögontrötthet, sveda, gruskänsla, ljuskänslighet eller huvudvärk från synbesvär
  • Svaga muskler, skört skelett, nedsatt rörlighet samt ökad risk för övervikt, diabetes, högt blodtryck, förhöjda blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar på grund av låg fysisk aktivitet

Din arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Hen ska till exempel förebygga ohälsa genom att undersöka risker för belastningsskador, informera arbetstagare om risker och rätt rutiner för att undvika skada.

Synundersökning bekostade av arbetsgivare

Inom ramen för arbetsmiljölagen ingår också att arbetsgivaren ska bekosta synundersökning för de som arbetar mer än en timme om dagen vid en bildskärm. Synundersökningarna ska erbjudas med regelbundna intervallen (mellan 2-5 år eller vad som annars är lämpligt för arbetstagaren) eller om arbetstagaren får synbesvär som huvudvärk, besvär i nacke eller skuldror.

Om det visar sig att arbetstagaren behöver terminalglasögon ska arbetsgivaren även bekosta dessa.

Vad är terminalglasögon?

Terminalglasögon är glasögon speciellt framtagna och anpassade för arbete framför en datorskärm.

Arbetsgivaren sätter en kostnadsgräns för bågarna men får inte sätta ett tak för glasen. Glasens kostnad får bero på vilken typ av synkorrigering arbetstagaren behöver.

Bildskärmsglasögonen är sedan ett arbetsredskap som alla andra och tillhör arbetsgivaren.

Andra hjälpmedel vid arbete framför dator

Om du arbetar många timmar framför en dator som ditt jobb är det viktigt att ta pauser, röra på dig, eller planera in andra arbetsuppgifter med jämna mellanrum som tar dig bort från skärmen.

Andra hjälpmedel som minskar risken för belastningsskador eller synbesvär vid datorarbete är:

  • Höj- och sänkbara skrivbord
  • Fullt anpassningsbara kontorsstolar som är bekväma
  • Bra belysning som inte bländar eller ger reflektioner i arbetsytor
  • Persienner som skärmar av bländande ljus utifrån

Det är inte lämpligt att använda en bärbar dator eller surfplatta vid en stationär arbetsplats. När du ställer i ordning din dator vid din arbetsplats ska du tänka på att placera skärmen omkring 50-80 cm från ögonen och att bildskärmens övre del ska vara i ögonhöjd.